รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ทางบริษัท เอกอุทัย จำกัด ได้มาเเนะนำในโครงการมวลชนสัมพันธ์ CSR ในพื้นที่การมอบถังขยะเเละปรับปรุงสภาพสนามเด็กเล่น เราถึงพื้นที่ในโรงเรียนว่าจะต้องมีการปรับปรุงต่าง ๆ เเละบริเวณโดยรอบ
นายเฉลิมพล ภู่ศรี
ผู้จัดการ
บริษัท เอกอุทัย จำกัด
9 ธันวาคม 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้