รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ร.ต.ท.ธนกร มีจันทร์ รอง สว.(ป)สภ.หนองไผ่ฯ ปฎิบัติหน้าที่ครูแดร์ในเขตรับผิดชอบพื้นที่ดี ท่าด้วง มาให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวทั้่งทางตรงและทางอ้อม จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ร.ต.ท.ธนกร มีจันทร์
รอง สว.(ป)
รอง สว.(ป)สภ.หนองไผ่
29 กรกฎาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้