รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว พบผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ให้การต้อนรับพร้อมให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนชั่วโมงการสอนนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและแจ้งสายตรวจตำบลคลองกระจังเข้ามาตรวจเพื่อความปลอดภัยต่อไป
ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ
รอง สวป.สภ.ศรีเทพ
สภ.ศรีเทพ
16 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณ ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ ที่ได้มารวจเพื่อความปลอดภัย และมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งทางโรงเรียนประสานงานกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงที่ 5 ของทุกวันศุกร์ จนครบจำนวน 13 ชั่วโมง ขอขอบคุณทาง สภ.ศรีเทพ ที่นำสิ่งดีๆมาให้ความรู้ในครั้งนี้
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้