รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปรีชา เฉลยพต รอง สวป.สภ.ศรีเทพ และ ร.ต.ท.วันชัย กองทูล รอง ส.ว.ป. สภ.ศรีเทพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พบผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ ได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือ พร้อมได้แจ้งสายตรวจตำบลหนองย่างทอย ได้มาตรวจ ป้องกัน เหตุในโรงเรียน และดูแลความปลอยภัยของนักเรียน เมื่อสอบ O-NET เสร็จ ในเวลา 14.30 น. จึงได้ขอขอบคุณทางผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ให้การต้อนรับ
ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ
รอง สวป.สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ
2 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบพระคุณ ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปรีชา เฉลยพต และ ร.ต.ท.วันชัย กองทูล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีเทพ ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ มารักษาความสงบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้น ม.3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้