รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ด.ต. ประชัน เสาร์ฝั้น ผอ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ ได้มาตรวจและรักษาความสงบ เด็กนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 มาสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 10 โรงเรียน ในศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ
ด.ต.ประชัน เสาร์ฝั้น
ผอ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ
1 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบพระคุณ พันตำรวจโทอดิพัฒน์ สีไพสน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีเทพ ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ มารักษาความสงบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้