รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล โดยมี นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังการที่ถูกต้อง เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
25 มีนาคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้