รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงและศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ประสบอัคคีภัย บ้านพักเด็กชาย เอกภพ มาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ณ บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 15 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 3,000 บาท และถุงปันสุข พร้อมกับให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
14 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้